Võrguujuk (võrguslaos)

Võrguujuk on pärit aastast 1855, see aasta on sinna sisse ooletatud. See ese kuulus minu vana-vana-vana-vana-vanaisale, tolleaegsele Jaagu talu peremehele Feodor Vapperile. Ujuki taga on F täht ooletatud. Veel on ujukil peal ankur, Jaagu talu peremärk. Ujukit kasutati võrgu märgisena.