Võistujoonistamise korraldaja:

Saale Randaru

ERMi programmijuht

saale.randaru@erm.ee