Fotode üleslaadimisel Joonistame keskkonda pane tähele, et:

  1. pildifail peab olema jpg-formaadis, ühe külje pikkus soovitavalt 2000 pikslit, faili suurus ümmardatult 5MB.
  2. fotodel ei oleks kuupäeva või muud teksti (kui see pole taotluslik), mis võib katta pildi detaile või rikkuda üldmuljet.
  3. pildifaili üleslaadimisega annab selle autor lihtlitsentsi alusel Eesti Rahva Muuseumile õiguse foto oma kogusse vastu võtta, seda säilitada ja kasutada.