Vana katel

See katel on tehtud Tallinnas umbes 100-120 aastat tagasi Franz Krulli tehases. Katla ostis ammu aega tagasi üks talumees Põlvamaalt, kes kasutas katelt oma lammaste villa kuivatamiseks. Enne mehe ja ta pere küüditamist, kaevas ta ahju kusagile Põlvamaa metsa maa sisse. Ahi oli umbes aastakümne maa sees peidus ja ükski seeneline ega marjuline ei teadnud, et ta jalge all on malmist katel. Siberis, enne oma surma, avaldas ta oma tütrele ahju asukoha. Kui tütar tagasi Eestisse tuli, otsis ta Põlvamaa metsast selle koha üles ja kaevas ahju välja. Tütar kasutas ahju oma kasvuhoone kütmiseks, kus kasvatas Leningradi turule müügiks tomateid ja kurke.
Kui mu vanaisa me maja ehitas, ostis ta selle ahju talumehe tütrelt.
Seda ahju muuseumisse me anda ei saa, sest kütame sellega oma maja