Tormilatern

Pildil on kujutatud tormilatern, mida on kunagi kasutanud. Täpset vanust ei tea, kuid seda on antud põlvest põlve edasi, ja väga huvitav on näha, et ta on säilitanud oma ilu ega ei ole läinud katki. Kunagi selles petrooleumilaternas põles leek petrooleumisse ulatuva tahi (puuvillase paela) otsas.
Kahjuks praegu see latern ei leia kasutamist – tänapäeval on tehnoloogia edasi arenenud. Lisaks sellele, selliseid tormilaternaid on üksikud – ja neid tahaks hoida nii, kuidas nad nägid välja varem.
Inimestele on mõnikord väga huvitav näha asju, mida kasutati aastaid tagasi – ja kuidas maailm on tehnoloogias ja asjades edasi arenenud. Selle pärast võiks ka sellel asjal olla oma koht muuseumis.