Pipraveski

See pipraveski on 100aastane. See asi jõudis meie koju vanaisa kaudu. See on väga vana ja olnud kasutuses.