Õllekapp

Kõige vanem asi minu kodus, mis võiks olla ka muuseumis, on õllekapp. See on 54 aastat vana. Kui vanavanaisa suri ära, siis saime selle omale mälestuseks. Õllekapp oli rändauhind kardisõidu võistlustel. Praegu see enam kasutamist ei leia, vaid seisab riiulil. See on meile oluline, sest vanavanaisa oli hea kardisõitja. See võiks olla muuseumis, sest seda võistlust enam ei korraldata. Minu vanavanaisa võitis seda neli korda.