Lauluraamat

Pildil on lauluraamat, mille sees on erinevad laulud, mida lauldi kirikus. Selle lauluraamatu vanus on 114 aastat, mis tähendab seda, et selle trükk tuli välja aastal 1907. Meie koju jõudis see mu ema vanaema kaudu, kes kinkis mu emale selle lauluraamatu, mille ta sai väidetavalt oma emalt. Meie peres pole seda lauluraamatut kasutatud selle eesmärgina, milleks see algusest peale loodud oli. Huvitav on see, et raamat on kirjutatud vanas eesti keeles, mida on keeruline lugeda. Lauluraamatu ülespanemine muuseumisse oleks mõistlik, sest see on vana, seal kasutatakse vana kirjakeelt ning vanu kirikulaule.