Hüdropult

Antud hüdropult on valmistatud 1974.aastal. See hüdropult on antud suveniirina tuletõrjevõistluse auhinnaks. Sinna on peale graveeritud koolide nimed. Kuna Karaski kool võitis viimased kolm aastat, siis jäi see Karaski kooli. See sattus minu kätte, sest minu vanaisa oli sel ajal Karaski kooli direktor. Tegelikult kasutati hüdropulti tulekahjude kustutamiseks ja need olid palju suuremad. Kuna hüdropult sümboliseeris tulekahju kustutamist, siis tehtigi sellest tuletõrjevõistluste peaauhind. Tänapäeval võib neid leida ainult tuletõrjemuuseumitest.